Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Examenreglement zeevisvaart

Uitgebreide informatie
1.
De Commissie bestaat uit een voorzitter, leden en plaatsvervangende leden. De voorzitter is een door Onze Minister aan te wijzen ambtenaar van zijn ministerie. De leden en plaatsvervangende leden treden op als examinator. Zij worden voor de tijd van ten hoogste twee jaren benoemd door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en zijn terstond herbenoembaar. Bij de benoeming worden tevens uit de leden een of meer plaatsvervangende voorzitters aangewezen. Van iedere benoeming wordt schriftelijk kennis gegeven aan Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen.
2.
De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie ontvangen uit 's Rijks kas een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regelen welke gelden ter zake van reizen in Nederland ten behoeve van het Rijk, alsmede, voor zover hun benoeming haar oorzaak niet vindt in het ambt dat zij bekleden, vacatiegelden.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
+ Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
+ Artikel 10
Artikel 11
+ Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
+ Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
+ Artikel 26
+ Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht