Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Examenstof klassieke taal en letterkunde 1993 en 1994

Uitgebreide informatie
Literaire genres voor het centraal examen en het staatsexamen klassieke taal en letterkunde in 1993 en 1994
De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
Gelet op artikel 11 van het Eindexamenbesluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1979, 190), artikel 13 van het Eindexamenbesluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1979, 189) en artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978 (Stb. 1978, 623), in samenhang met de examenprogramma's Klassieke Talen (Stcrt. 1987, 246);
Besluit:
1.
De literaire genres voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde, alsmede voor het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde, zijn in 1993
a. Griekse taal en letterkunde: filosofisch proza; kernauteur Plato;
b. Latijnse taal en letterkunde: historisch proza; kernauteur Tacitus.
2.
De literaire genres voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde, alsmede voor het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde, zijn in 1994
a. Griekse taal en letterkunde: tragedie; kernauteur Sophocles;
b. Latijnse taal en letterkunde: rhetorisch proza; kernauteur Cicero.
3.
Het lectuurpensum voor onder 1 en 2 genoemde genres en de daarop afgestemde examenstof worden bekendgemaakt in de als bijlage bij deze regeling gevoegde syllabi.
1.
De literaire genres voor het mondeling gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde zijn in 1993
a. Griekse taal en letterkunde: Griekse epiek; kernauteur Homerus;
b. Latijnse taal en letterkunde: Latijnse epistolografie; kernauteur Plinius.
2.
De literaire genres voor het mondeling gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde zijn in 1994
a. Griekse taal en letterkunde: filosofisch proza; kernauteur Plato;
b. Latijnse taal en letterkunde: historisch proza; kernauteur Tacitus.
3.
Als syllabi met betrekking tot deze literaire genres gelden, v.w.b. de genres onder 1 de syllabi die zijn uitgebracht ten behoeve van het centraal examen en het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen voor het jaar 1992, alsmede v.w.b. de genres onder 2 de syllabi zoals deze in de bijlage bij deze regeling zijn gegeven ten behoeve van het centraal examen en het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen voor het jaar 1993.
Artikel 3
Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht