Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte

Uitgebreide informatie
Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;
Besluit:
Artikel 1. Aangewezen scholen
Deze regeling geldt voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 voor basisscholen die per 1 augustus 1997 als gevolg van de verkleining van de groepsgrootte meer formatie ontvangen. (Staatsblad 1997, 236).
1.
De in artikel 1 genoemde scholen ontvangen een extra vergoeding voor de materiële instandhouding volgens de formule G = A + ½ (B-A) + C, waarbij G = A + ½ (B-A) overeenkomt met de formule genoemd in artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO.
2.
De factor C is het rekenkundig op twee cijfers achter de komma afgeronde resultaat van de berekening (N*0,305*0,95)/179, waarbij:
N= het feitelijke aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 1996, verhoogd met 3%, waarbij het verkregen getal naar beneden op een geheel getal wordt afgerond
0,305= het aantal FRE's per leerling, inclusief ADV, dat extra beschikbaar komt voor de onderbouw
0,95= de correctie die op het getal 0,305 moet worden aangebracht, omdat voor ADV geen materiële instandhouding noodzakelijk is
179= de omrekeningsfactor van FRE's naar FTE's, ic groepen leerlingen.
3.
Het aantal groepen (G) wordt voor zover het de factoren A en B betreft vastgesteld conform artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO op de teldatum 1 oktober 1996 (inclusief 3%), dan wel bij groei op de teldatum 1 maart 1997. De factor C wordt altijd vastgesteld op basis van het aantal ongewogen leerlingen op de teldatum 1 oktober 1996 (inclusief 3%).
4.
De extra MI-vergoeding wordt vastgesteld op 5/12 van het verschil tussen de vergoeding op basis van (G) inclusief de factor C en de vergoeding op basis van (G) exclusief de factor C.
Artikel 3. Uitbetaling
De in artikel 1 genoemde scholen ontvangen in 1997 éénmalig voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, vierde lid.
Artikel 4. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte.
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aangewezen scholen
Artikel 2. Vaststelling extra vergoeding materiële instandhouding
Artikel 3. Uitbetaling
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht