Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 13 lid 1 Financieel besluit Warenwet

Uitgebreide informatie
1.
De verzoeken om eene rijksbijdrage als bedoeld in artikel 13, 1ste lid, en artikel 33 der wet, worden door Gedeputeerde Staten met de daarbij behoorende stukken binnen drie maanden na goedkeuring door Ons van de begrooting voor den keuringsdienst (en eventueele aanvullingsbegrootingen) voor het jaar, waarop het verzoek betrekking heeft, gericht tot Onzen Minister.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht