Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 16 Financieel besluit Warenwet

Uitgebreide informatie
Artikel 16
De bijdrage uit 's Rijks kas in de jaarlijksche kosten wordt berekend als volgt:
Van de kosten, geraamd overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 worden afgetrokken de geraamde baten. Het aldus verkregen bedrag wordt gedeeld door twee.
Van de aldus verkregen uitkomst wordt afgetrokken eenzelfde gedeelte van de rente en van de afschrijving der kosten van oprichting en eerste inrichting, als het Rijk in die kosten heeft bijgedragen.
Tevens worden verrekend posten, welke geheel ten bate of ten laste van het Rijk komen.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht