Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 8 Financieel besluit Warenwet

Uitgebreide informatie
1.
De berekening van de bijdrage die ten laste van iedere kringgemeente komt, zal geschieden volgens het bevolkingscijfer op den laatsten December van het voorlaatste jaar, voorafgaande aan dat, waarop de begrooting betrekking heeft.
2.
Bij verschil van meening over het bedrag der door ieder der kringgemeenten verschuldigde bijdrage tusschen Gedeputeerde Staten en één of meer der kringgemeenten, kunnen de besturen dier kringgemeenten binnen twee weken na de ontvangst der kennisgeving, bedoeld in artikel 7, bij Ons tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten in beroep komen.
3.
Onze beslissing wordt in afschrift aan Gedeputeerde Staten en aan de besturen der betrokken kringgemeenten medegedeeld.
Inhoudsopgave
- Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht