6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 oktober 2006
De
Minister
Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken
Inhoudsopgave
1. De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG)
2. Toepassing van de woonplaatsbepaling
3. Belastingheffing over de salarissen, lonen en emolumenten
4. Sociale verzekering
5. Ingetrokken besluiten
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht