Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2006.

Artikel 16 Formatiebesluit WEC

Uitgebreide informatie
1.
De formatie voor de schoolleiding wordt deels berekend in minuten en deels uitgedrukt in formatierekeneenheden. De berekening van de formatie in minuten geschiedt aan de hand van het schema in het tweede lid en de berekening van de formatierekeneenheden geschiedt voor een school voor speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de hand van het schema in het derde lid juncto het vijfde lid en voor een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan de hand van het schema in het vierde lid juncto het vijfde lid.
2
Aantal formatieplaatsen G (aantal minuten per week)
1 tot en met 4 800
5 1000
6 1200
7 1400
8 1650
9 1900
10 2100
11 2200
en vervolgens voor elke formatieplaats boven het aantal van 11, 75 minuten per week waarbij G niet groter kan zijn dan 3600
3.
School voor speciaal onderwijs of school voor voortgezet speciaal onderwijs:
4.
School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:
5.
In het schema, bedoeld in het derde en vierde lid, is:
Q het totale aantal formatieplaatsen voor onderwijzend personeel en schoolleiding, en voor onderwijsondersteunend personeel, berekend aan de hand van de formule
Q = (B * C + B * D + F + G + H + I + Ia) : 2400, afgerond naar boven;
Ba het aantal leerlingen dat voortgezet speciaal onderwijs volgt;
Qa het totaal aantal formatieplaatsen voor onderwijzend personeel en schoolleiding, en voor onderwijsondersteunend personeel voor het speciaal onderwijs, berekend aan de hand van de formule
Qa = (B * C + F + G + H + I + Ia): 2400, afgerond naar boven.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Formatie personeel scholen
- § 3. Tabellen scholen
+ § 4. Opslagen scholen
+ § 5. Formatie speciale doeleinden scholen
+ § 6. Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen
+ § 7. Besteding formatiebudget scholen
+ Paragraaf 7a. Formatie instellingen
+ § 7b. Overgangsbepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht