Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2006.

Artikel 18 Formatiebesluit WEC

Uitgebreide informatie
1.
De formatie onderwijsondersteunend personeel wordt berekend volgens de hierna volgende tabel, waarbij de getallen het aantal minuten per week per leerling aangeven en waarbij de groepen verwijzen naar de groepen onderwijsondersteunend personeel, bedoeld in artikel 12.
2.
Voor leerlingen die tot de school zijn toegelaten op basis van formatie die is toegekend ten behoeve van leerlingen uit een residentiële instelling en die op 31 december van het voorafgaande schooljaar jonger zijn dan 8 jaar wordt formatie toegekend ter grootte van het verschil tussen de in het eerste lid aangegeven formatie in de kolom «groep a leerlingen 8 jaar en ouder» en de kolom «groep a leerlingen jonger dan 8 jaar».
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Formatie personeel scholen
- § 3. Tabellen scholen
+ § 4. Opslagen scholen
+ § 5. Formatie speciale doeleinden scholen
+ § 6. Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen
+ § 7. Besteding formatiebudget scholen
+ Paragraaf 7a. Formatie instellingen
+ § 7b. Overgangsbepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht