Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2006.

Artikel 22b Formatiebesluit WEC

Uitgebreide informatie
1.
Voor de bestrijding van onderwijsachterstanden wordt voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond een aantal minuten formatie berekend aan de hand van het schema:
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder leerling tevens verstaan de leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die is toegelaten op basis van formatie die is toegekend ten behoeve van leerlingen uit een residentiële instelling.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Formatie personeel scholen
+ § 3. Tabellen scholen
+ § 4. Opslagen scholen
- § 5. Formatie speciale doeleinden scholen
+ § 6. Omrekening minuten en uren in formatierekeneenheden bij scholen
+ § 7. Besteding formatiebudget scholen
+ Paragraaf 7a. Formatie instellingen
+ § 7b. Overgangsbepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht