Artikel 1
De akte, bedoeld in artikel 48b, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES bevat ten minste de volgende gegevens:
c. indien de koop een bepaalde onroerende zaak betreft: een nauwkeurige omschrijving van die onroerende zaak en van de ligging daarvan alsmede, indien bedoelde onroerende zaak hier te lande is gelegen, vermelding van de gegevens, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet openbare registers BES;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht