Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2011.

Artikel 2 lid 2 Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken

Uitgebreide informatie
2.
De verkoper moet bovendien aan de koper een eensluidende vertaling van de in artikel 48 b lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde akte ter hand stellen in een van de in lid 1, eerste volzin, bedoelde talen, zijnde een taal van de staat op het grondgebied waarvan de in de koop bedoelde onroerende zaak is gelegen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht