1.
De apotheker kan indien de patiënt hem daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, ten behoeve van de door hem te verlenen zorg laboratoriumuitslagen die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van een geneesmiddel aan de patiënt opvragen, raadplegen en bewaren. De apotheker vraagt de laboratoriumuitslagen op bij degene die de uitslagen onder zich heeft en diegene verstrekt deze.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over:
a. de laboratoriumgegevens die noodzakelijk zijn bij de terhandstelling van geneesmiddelen, welke regels voor verschillende categorieën van geneesmiddelen kunnen verschillen, en
b. de wijze van verstrekking van de laboratoriumgegevens aan de apotheker.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en reikwijdte
+ Hoofdstuk 2. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen
+ Hoofdstuk 3. De fabrikantenvergunning en de groothandelsvergunning
+ Hoofdstuk 3a. Fabrikanten en groothandelaars van werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3b. Bemiddelaars
+ Hoofdstuk 4. De handelsvergunning voor geneesmiddelen
+ Hoofdstuk 5. Indeling van geneesmiddelen
- Hoofdstuk 6. Terhandstelling van geneesmiddelen en het voorschrijven daarvan
+ Hoofdstuk 7. Etikettering en bijsluiter
+ Hoofdstuk 8. Geneesmiddelenbewaking
+ Hoofdstuk 9. Geneesmiddelenreclame
+ Hoofdstuk 10. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk 11. Handhaving: toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen, wijziging andere wetten en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht