4. Beroepsmilitairen
Uit informatie verkregen van het Ministerie van Defensie, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid, Afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, is mij onder meer gebleken:
1. dat de Wet OOW vanaf 1 januari 1998 voor de beroepsmilitairen op hoofdlijnen dezelfde consequenties heeft als voor de overige overheidswerknemers; dat houdt in dat door de toepassing van de Wet OOW de beroepsmilitairen vanaf die datum tot de kring van verzekerenden ingevolge de WAO behoren. Een uitzondering daarop vormen de beroepsmilitairen met een uitkering ingevolge de Uitkeringswet gewezen militairen en de beroepsmilitairen die recht hebben op een pensioen ingevolge een vroegere militaire pensioenwet in de zin van de Algemene militaire pensioenwet (Amp-wet);
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Overheidswerknemers sector Rijk
3. Overheidswerknemers sectoren Defensie, Onderwijs, Rechtelijke Macht, Politie, Gemeenten, Provincies en Waterschappen
4. Beroepsmilitairen
5. Gevolgen van de invoering van de Wet OOW voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de belastingverdragen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht