4. Beroepsmilitairen
Uit informatie verkregen van het Ministerie van Defensie, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid, Afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, is mij onder meer gebleken:
6. dat, afhankelijk van de situatie van de arbeidsongeschikte beroepsmilitair, hij/zij ook nog in aanmerking kan komen voor een verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen, een invaliditeitspensioen en een bijzondere invaliditeitsverhoging (smartengeld) ingevolge de Amp-wet; door middel van de Wet OOW is voor bedrijfsongevallen in vredestijd in de Amp-wet een verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen geïntroduceerd, zoals dat ook voorkomt in de rechtspositie van het burgerlijk overheidspersoneel. Het invaliditeitspensioen ingevolge de Amp-wet staat los van een eventuele arbeidsongeschiktheid van de militair en kan worden getypeerd als een bijzondere schadeloosstelling voor de medische beperkingen die hij/zij ten gevolge van een hem/haar in en door de uitoefening van de militaire dienst overkomen ongeval (invaliditeit met dienstverband) ondervindt. De hoogte en de duur van het invaliditeitspensioen zijn niet door de Wet OOW gewijzigd, maar wel zijn de toegangscriteria tot het invaliditeitspensioen door die wet aangescherpt. Het gaat hier om wijzigingen van de Amp-wet die uitvoering geven aan een enkele jaren geleden genomen kabinetsbesluit inzake een heroverweging van de zogenaamde militaire invaliditeitspensioenen. Voorts is de smartengeldproblematiek in de Amp-wet vastgelegd. Deze nieuwe smartengeldsystematiek geldt voor ongevallen vanaf 1 januari 1998;
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Overheidswerknemers sector Rijk
3. Overheidswerknemers sectoren Defensie, Onderwijs, Rechtelijke Macht, Politie, Gemeenten, Provincies en Waterschappen
4. Beroepsmilitairen
5. Gevolgen van de invoering van de Wet OOW voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) en de belastingverdragen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht