Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2010.

Artikel 4.2 Groen beleggen

Uitgebreide informatie
4.2. Behandeling door de inspecteur
De inspecteur (zie paragraaf 1.2) beoordeelt of hij het verzoek op grond van het in de paragraaf 4.3 uitgewerkte werkschema en met inachtneming van het voorgaande zelfstandig kan afdoen. In de gevallen waarin de inspecteur het verzoek zelf kan afdoen, neemt hij zijn beslissing in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking waarbij hij het volgende in acht neemt.a. Het verzoek wordt ingewilligd
Indien het verzoek met inachtneming van hetgeen is vermeld in paragraaf 4.3 wordt ingewilligd, richt de inspecteur de beschikking in conform bijlage 3 of 4, waarbij uitsluitend voorwaarden worden gesteld die overeenkomen met de standaardvoorwaarden (bijlage 6).b. Het verzoek wordt afgewezen
Indien het verzoek met inachtneming van hetgeen is vermeld in paragraaf 4.3 wordt afgewezen, richt de inspecteur de beschikking in conform bijlage 2.Aanbiedingsbrief
De beschikking wordt in alle gevallen verzonden met een aanbiedingsbrief ingericht overeenkomstig bijlage 1.
Kan de inspecteur het verzoek niet zelfstandig afdoen dan zendt hij het verzoek – overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 4.3 – door naar het Ministerie van Financiën. Daar wordt het verzoek beoordeeld en wordt een beslissing voorbereid.
Vervolgens wordt de inspecteur, onder toezending van een conceptbeschikking en een conceptaanbiedingsbrief, gemachtigd namens de Minister op het verzoek te beslissen. De inspecteur handelt verder in overeenstemming met wat hiervoor is vermeld.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Begripsomschrijvingen
2. Achtergrond van de wettelijke regeling
2.1. Groenfondsen
3. Aanwijzing als groenfonds
4. Afhandeling van verzoeken
4.1. Indienen van een verzoek en de over te leggen gegevens en bescheiden
4.1.1. Buitenlandse instellingen
4.2. Behandeling door de inspecteur
4.3. Aandachtspunten bij de beoordeling van de verzoeken
4.4. Afdoeningstermijn
4.5. Vervallen van de aanwijzing
5. Aanwijzing, overgangperiode en beëindiging
5.1. Inleiding
5.2. Aanwijzing van het fonds, ingangs- en beëindigingdatum
5.2.1. ingangsdatum
5.2.2. Overgangsperiode
5.2.3. Beëindigingdatum
5.2.3.1. Uitzondering
6. Standaardvoorwaarden
7. Toelichting op de standaardvoorwaarden en ingroeiregeling
7.1. Beleggingen (voorwaarde 1)
7.1.1. Ingroeiregeling
7.1.2. Lumpsum
7.2. Afbakening van de pré-groene periode (voorwaarde 2)
7.3. Verliesverrekening: carry-back van groene verliezen (voorwaarde 3)
7.4. Informatieverstrekking (voorwaarden 4 en 5)
8. Ingangsdatum besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht