Let op. Deze wet is vervallen op 30 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 29 december 2010.

Artikel 5.2.3 Groen beleggen

Uitgebreide informatie
5.2.3. Beëindigingdatum
Op grond van artikel 28, vijfde lid, URIB 2001, trekt de inspecteur de aanwijzing in als:
het fonds om intrekking van de aanwijzing verzoekt, of
het fonds niet meer voldoet aan de omschrijving als bedoeld in artikel 5.14 van de Wet, of
het fonds niet meer voldoet aan de door de inspecteur gestelde voorwaarden.
De inspecteur trekt de aanwijzing in bij een voor bezwaar vatbare beschikking (artikel 28, zesde lid, van de URIB). De intrekking heeft in beginsel terugwerkende kracht tot het moment waarop het fonds niet langer voldoet aan de wettelijke bepalingen dan wel aan de voorwaarden.
Als reden voor beëindiging kan bij voorbeeld aan het volgende worden gedacht:
het fonds wordt niet langer aangemerkt als een instelling die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wtk dan wel artikel 18 van de Wtb;
het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan niet meer hoofdzakelijk in het verstrekken van kredieten ten behoeve van dan wel het direct of indirect beleggen van vermogen in kwalificerende projecten.
Inhoudsopgave
1. Algemeen
1.1. Begripsomschrijvingen
2. Achtergrond van de wettelijke regeling
2.1. Groenfondsen
3. Aanwijzing als groenfonds
4. Afhandeling van verzoeken
4.1. Indienen van een verzoek en de over te leggen gegevens en bescheiden
4.1.1. Buitenlandse instellingen
4.2. Behandeling door de inspecteur
4.3. Aandachtspunten bij de beoordeling van de verzoeken
4.4. Afdoeningstermijn
4.5. Vervallen van de aanwijzing
5. Aanwijzing, overgangperiode en beëindiging
5.1. Inleiding
5.2. Aanwijzing van het fonds, ingangs- en beëindigingdatum
5.2.1. ingangsdatum
5.2.2. Overgangsperiode
5.2.3. Beëindigingdatum
5.2.3.1. Uitzondering
6. Standaardvoorwaarden
7. Toelichting op de standaardvoorwaarden en ingroeiregeling
7.1. Beleggingen (voorwaarde 1)
7.1.1. Ingroeiregeling
7.1.2. Lumpsum
7.2. Afbakening van de pré-groene periode (voorwaarde 2)
7.3. Verliesverrekening: carry-back van groene verliezen (voorwaarde 3)
7.4. Informatieverstrekking (voorwaarden 4 en 5)
8. Ingangsdatum besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht