1.
In afwijking van artikel 30 kunnen gedurende zes jaar na de inwerkingtreding van artikel 30 bij ministeriële regeling, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers, bestuursorganen worden aangewezen voor wie de in artikel 30 genoemde verplichting uitsluitend geldt.
2.
In afwijking van artikel 32 kunnen gedurende zes jaar na de inwerkingtreding van artikel 32 bij ministeriële regeling, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers, bestuursorganen worden aangewezen voor wie de in artikel 32 genoemde verplichting uitsluitend geldt.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het handelsregister
+ Hoofdstuk 3. De inschrijving in het handelsregister
+ Hoofdstuk 4. De verstrekking en het gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Kwaliteitscontrole van het handelsregister
+ Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving
+ Hoofdstuk 9. Financiën
+ Hoofdstuk 10. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten
- Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken