Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie over van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 . Het bepaalde in artikel 3, lid 1 en lid 4 van de laatstbedoelde verordening is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor de toepassing van de onderhavige verordening onder "omzet" wordt verstaan, de omzet als bedoeld in artikel 3, lid 4 van de HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 gemiddeld, hetzij over de kalenderjaren 2000 en 2001, hetzij over de boekjaren afgesloten in de kalenderjaren 2000 en 2001. Het voorgaande lijdt uitzondering voor die ondernemers, die in één of beide jaren nog niet registratieplichtig waren. In die gevallen wordt de omzet van het jaar waarin de registratieplicht is ontstaan voor de berekening als uitgangspunt genomen.
Als ondernemer wordt in de zin van deze Heffingsverordening aangemerkt elke groothandelaar, welke op grond van de eerder aangehaalde HBAG-Registratie-, enquête- en controleverordening 2003 dient te zijn geregistreerd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht