Artikel 4
Indien een ondernemer in de kalenderjaren 2000 en 2001 dan wel in de boekjaren, afgesloten in de kalenderjaren 2000 en 2001, dan wel het kalenderjaar waarin de registratieplicht is ontstaan, in het kalenderjaar 2003 meer dan één van de in de artikelen 2 en 3 genoemde activiteiten heeft uitgeoefend, wordt zijn gemiddelde jaarlijkse omzet in de voornoemde kalenderjaren, dan wel boekjaren, dan wel dat kalenderjaar bepaald in dier voege dat (voor zover ter zake dienende) worden bijeengevoegd:
a. zijn omzet als groothandelaar c.q. fruitpachter
b. 20-maal zijn omzet als commissionair of tussenpersoon en het aldus gevonden totaal bedrag gedeeld door de factor 2, voor zover de omzet over twee kalenderjaren c.q. twee boekjaren is bepaald.
De door de ondernemer verschuldigde heffing wordt alsdan bepaald door overeenkomstige toepassing van artikel 2.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht