Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2004]
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. instellingsverordening: Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de onderneming: de onderneming waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend;
c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996 die betrokken zijn bij de uitoefening van een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf;
e. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. De vaststelling en oplegging van de heffing
+ § 4. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 5. Vermindering van heffing
+ § 6. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht