1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin een in artikel 2 van de instellingsverordening genoemd bedrijf wordt uitgeoefend, worden voor het jaar 2003 opgelegd:
a. een algemene heffing van:
1e € 80,20 per onderneming;
2e € 48,40 per onderneming, indien de onderneming is ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel en in 2003 aan dit hoofdbedrijfschap heffingplichtig is;
3e € 54,40 per onderneming indien de onderneming is ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering en in 2003 aan dit bedrijfslichaam heffingplichtig is;
4e € 30,40 per onderneming indien de onderneming is ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel en het Bedrijfschap Horeca en Catering en in 2003 aan deze bedrijfslichamen heffingplichtig is;
5e € 53,40 per onderneming indien de ondernemer is ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap Afbouw en in 2003 aan dit bedrijfslichaam heffingplichtig is
b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de klasse waarin de onderneming met toepassing van het in het tweede lid opgenomen schema is ingedeeld.
2.
De heffing werkzame personen bedraagt:
3.
De heffing werkzame personen wordt tot de helft verminderd, indien de onderneming is ingeschreven bij het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel en in 2003 voor de betrokken werknemers aan dit hoofdbedrijfschap heffingplichtig is.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
- § 2. De heffing
+ § 3. De vaststelling en oplegging van de heffing
+ § 4. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 5. Vermindering van heffing
+ § 6. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht