1.
De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf op of na 1 oktober 2003 heeft aangevangen.
2.
De heffing is nihil indien een ondernemer de uitoefening van het bedrijf vóór 1 april 2003 heeft gestaakt.
3.
De heffing bedraagt 50% van de volgens deze verordening berekende heffing indien een ondernemer op of na 1 april 2003, maar vóór 1 oktober 2003 de uitoefening van het bedrijf heeft aangevangen.
4.
De heffing is nihil bij staking van de uitoefening van het bedrijf binnen zes maanden na aanvang daarvan.
5.
Het tweede en vierde lid wordt slechts toegepast indien de ondernemer uiterlijk twee maanden na staking van de uitoefening van het bedrijf het hoofdbedrijfschap daarvan in kennis stelt.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
- § 2. De heffing
+ § 3. De vaststelling en oplegging van de heffing
+ § 4. De betaling van de opgelegde heffing
+ § 5. Vermindering van heffing
+ § 6. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht