Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
a. hoofdproductschap: Hoofdproductschap Akkerbouw;
b. bestuur: bestuur van het hoofdproductschap;
c. secretaris: secretaris van het hoofdproductschap;
d. commissie: Commissie Vlas;
e. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Heffingsbepalingen
+ § 3. Ambtshalve heffing
+ § 4. Betaling van de heffing
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht