Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Dranken van 13 november 2002, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2003 (Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003)
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);
besluit:
vast te stellen de navolgende verordening.
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het "Instellingsbesluit".
Artikel 2
De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken is voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,7 cent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en afgezet.
Artikel 3
Deze Verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
2.
Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2003 in werking.
Artikel 5
Deze Verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2003.
Den Haag, 13 november 2002
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De heffing
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht