Heffingsverordening propagandafonds 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en
de artikelen 10 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees, 1999-I,
op 13 november 2002 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 .
1.
Op de voet van het bepaalde in artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is voor het Propagandafonds een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, wordt niet opgelegd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoege van het productschap wordt aangetoond, dat:
a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.
b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:-
twee maanden, in het geval het betreft biggen, varkens en schapen;-
drie maanden, in het geval het betreft jonge kalveren, kalveren en runderen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2003.
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als 'Heffingsverordening propagandafonds 2003'.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht