Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Hotelclassificatiebesluit 2003

Uitgebreide informatie
Hotelclassificatiebesluit 2003
Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven,
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de verordening Nederlandse Hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003,
Besluit vast te stellen;
Hotel Classificatiebesluit
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening Nederlandse Hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003 artikel 2 van de verordening artikelen 3 5 7 van de verordening artikel 1 van de verordening
a. verordening : ;
b. hotelclassificatieregister : het hotelclassificatieregister, genoemd in
c. beoordelingen : beoordelingen, bedoeld in de , en :
d. indeling : een indeling of een voorlopige indeling in een van de vijf categorieën van het hotelclassificatieregister, als bedoeld in de verordening;
e. onderneming : onderneming waarvoor het Bedrijfschap is ingesteld;
f. logiesverstrekkende onderneming : een onderneming, als bedoeld in
Artikel 2. Beoordelingen
Beoordelingen ten behoeve van een indeling, alsmede ten behoeve van een periodieke controle van een categorie- indeling, vinden plaats op grond van de criteria gesteld in dit besluit.
Artikel 3. Categorie één
Voor indeling in categorie één van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming voldoen aan alle basisnormen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
1.
Voor indeling in categorie twee van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming voldoen aan alle basisnormen, zoals opgenomen in bijlage 2a bij dit besluit.
2.
Voor indeling in categorie twee van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming bovendien aan meerdere facultatieve normen voldoen, zoals opgenomen in bijlage 2b bij dit besluit. Per norm waaraan aldus wordt voldaan wordt een een bij de betreffende norm vermeld aantal punten gescoord. Er moeten minimaal 45 punten worden gescoord voor indeling in categorie twee.
1.
Voor indeling in categorie drie van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming voldoen aan alle basisnormen, zoals opgenomen in bijlage 3a bij dit besluit.
2.
Voor indeling in categorie twee van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming bovendien aan meerdere facultatieve normen voldoen, zoals opgenomen in bijlage 3b bij dit besluit. Per norm waaraan aldus wordt voldaan wordt een een bij de betreffende norm vermeld aantal punten gescoord. Er moeten minimaal 51 punten worden gescoord voor indeling in categorie drie.
1.
Voor indeling in categorie vier van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming voldoen aan alle basisnormen, zoals opgenomen in bijlage 4a bij dit besluit.
2.
Voor indeling in categorie twee van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming bovendien aan meerdere facultatieve normen voldoen, zoals opgenomen in bijlage 4b bij dit besluit. Per norm waaraan aldus wordt voldaan wordt een een bij de betreffende norm vermeld aantal punten gescoord. Er moeten minimaal 73 punten worden gescoord voor indeling in categorie vier.
1.
Voor indeling in categorie vijf van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming voldoen aan alle basisnormen, zoals opgenomen in bijlage 5a bij dit besluit.
2.
Voor indeling in categorie twee van het hotelclassificatieregister moet een logiesverstrekkende onderneming bovendien aan meerdere facultatieve normen voldoen, zoals opgenomen in bijlage 5b bij dit besluit. Per norm waaraan aldus wordt voldaan wordt een een bij de betreffende norm vermeld aantal punten gescoord. Er moeten minimaal 90 punten worden gescoord voor indeling in categorie vijf.
1.
Een logiesverstrekkende onderneming kan slechts in één categorie van het hotelclassificatieregister worden ingedeeld.
2.
Indeling vindt plaats in de hoogste categorie waaraan een logiesverstrekkende onderneming blijkens de beoordeling volledig voldoet.
1.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2003
3.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Hotelclassificatiebesluit 2003.
Zoetermeer, 3 december 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Beoordelingen
Artikel 3. Categorie één
Artikel 4. Categorie twee
Artikel 5. Categorie drie
Artikel 6. Categorie vier
Artikel 7. Categorie vijf
Artikel 8. Indelingen
Artikel 9. Slotartikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken