Servicekosten
Voor de berekening van de huursubsidie worden als subsidiabele servicekosten meegenomen:
maandelijkse kosten gemeenschappelijke ruimten, energiekosten voor lift, ventilatie, hydrofoor- en alarminstallaties;
maandelijkse kosten voor het schoonhouden van liften en andere gemeenschappelijke ruimten;
maandelijkse kosten voor huismeester; en
maandelijkse kapitaals- en ondershoudskosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.
Elk van de servicekosten is gemaximeerd op f 25 per maand. In de huidige regeling kan men hiernaast een tweetal andere servicekostenposten opgeven. Van deze twee wordt relatief weinig gebruik gemaakt (± 10% van de totale servicekosten).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De nieuwe Huursubsidiewet op hoofdlijnen
Pijler één: Matiging van de huurlasten
Pijler twee: Vereenvoudiging
Pijler drie: Doelmatigheid
Bevriezing maximale huurgrens
Maximale huurgrens voor jongeren
Onzelfstandige wooneenheden
Servicekosten
Experimenteer-artikel IKB
3. Prestatienormering Huursubsidie
3.1. Afzwakken van het huidige beheersingsinstrument
3.2. Een uitdaging voor de lokale partijen
3.3. Vormgeving van de prestatienormering
4. Tijdsplanning
5. Informatievoorziening
6. Voorlichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht