Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2010.

Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven 1999

Uitgebreide informatie
Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven 1999
Het Bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999,
op 13 januari 1999 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, over.
1.
Een hygiëne-onderzoek dient een score te hebben die kleiner of gelijk is aan 1,5.
2.
Indien de score groter dan 1,5 maar kleiner of gelijk aan 3,0 is dan dient tijdens de volgende leegstandperiode opnieuw een hygiëne-onderzoek plaats te vinden.
3.
Indien de score groter is dan 3,0 dan dient tijdens de volgende leegstandsperiode te worden ontsmet door een erkend ontsmettingsbedrijf. Na de ontsmetting dient opnieuw een hygiëne-onderzoek plaats te vinden.
Artikel 3
Bij binnenkomst van een koppel vleeskalkoenen op het vleeskalkoenbedijf dient dat koppel op de wijze als omschreven in Bijlage I bemonsterd te worden.
1.
Bij het afleveren van een koppel vleeskalkoenen dient dat koppel op de wijze als omschreven in Bijlage II bemonsterd te zijn.
2.
De uitslag van het onderzoek op aanwezigheid van Salmonella, bedoeld in het eerste lid van dit artikel en artikel 3, dient minimaal twee weken voor de aflevering aan de slachterij te worden doorgegeven. De uitslag van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, is niet ouder dan vier weken.
3.
Indien de ondernemer, die een vleeskalkoenbedrijf de uitoefent, constateert dat de kratten of containers waarin een koppel kalkoenen wordt vervoerd niet schoon zijn, is de betreffende ondernemer verplicht hiervan direct melding te doen bij het Productschap.
1.
De informatie die verkregen is uit het onderzoek van de monsters die genomen zijn door de kalkoenkuikenbroederij waarvan de eendagskuikens afkomstig zijn dient, binnen 1 week na de aflevering van de vleeskalkoenen, te worden doorgegeven aan het Productschap.
2.
De informatie die verkregen is uit het onderzoek, bedoeld in artikel 3 en 4, dient schriftelijk te worden vastgelegd en binnen een week na aflevering van de vleeskalkoenen te worden doorgegeven aan het Productschap.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Hygiënebesluit vleeskalkoenbedrijven 1999".
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 .
Voor het Bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht