Artikel 23
Hoofdstuk 2 van deze wet is van toepassing op procedures tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting die bij een instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanhangig zijn geworden op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
Artikel 24
Deze wet treedt in werking op 9 juli 2015. Wordt het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst later uitgegeven dan 8 juli 2015, dan treedt zij in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 25
Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsbereik
+ Hoofdstuk 2. Toegang tot en eisen aan instanties en procedures tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting
+ Hoofdstuk 3. Informatie en samenwerking
+ Hoofdstuk 4. Aanwijzing, rapportage en handhaving
+ Hoofdstuk 5. Informatie ten behoeve van kennisgeving aan de Europese Commissie
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van andere wetten
- Hoofdstuk 7. Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht