Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2007.

Artikel 2.2 Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

Uitgebreide informatie
2.2. Fiscale gevolgen
Voor uitkeringen aan en van de genoemde stichtingen zijn de volgende fiscale gevolgen van toepassing.
Geen schenkingsrecht is verschuldigd over de gelden die door de overheid en de private instellingen aan de stichtingen worden verstrekt en over de betalingen die de stichtingen doen aan de rechthebbenden.
De betalingen door de stichtingen aan de gerechtigden vormen geen inkomen in de zin van de Wet IB 2001.
Uit de reglementen die de verschillende stichtingen hanteren bij de verdeling van gelden aan collectieve doelen, maak ik op dat het in beginsel niet mogelijk is dat uitkeringen plaatsvinden aan vennootschapsbelastingplichtige lichamen. Een vrijstelling voor betalingen aan collectieve doelen is daarom niet nodig.
Ter voorkoming van misverstanden merk ik op dat, nadat de betaling eenmaal aan de gerechtigde is toegekend, deze deel uitmaakt van diens vermogen. Opbrengsten daarvan worden op de normale wijze in de inkomstenbelasting betrokken. Bij vererving of schenking van (gedeelten van) dat vermogen vindt op reguliere wijze heffing van successie-, respectievelijk schenkingsrecht plaats.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Fiscale kwalificatie uitkeringen vervolgingsslachtoffers (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2441M)
2.1. Inleiding
2.2. Fiscale gevolgen
3. Fiscale kwalificatie van schadeloosstellingen uit Duitse en Oostenrijkse compensatiefondsen aan slachtoffers van het nationaal-socialistische bewind (voorheen het Besluit van 26 juli 2002, nr. DGB2002/4037M)
3.1. Inleiding
3.2. Van belang zijnde fondsen
3.3. Fiscale gevolgen
4. Eenmalige financiële compensatieregelingen voor militairen (voorheen het Besluit van 19 november 2001, nr. CPP2001/2137M)
5. Financiële tegemoetkoming aan asbestslachtoffers (voorheen het Besluit van 5 december 2001, nr. CPP2001/2145M)
5.1. Inleiding
5.2. Toelichting financiële maatregelen asbestslachtoffers
5.2.1. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
5.2.2. Instituut Asbestslachtoffers
5.3. Schenkings- en successierecht
5.4. Loon- en inkomstenbelasting
5.4.1. Tegemoetkoming in immateriële schade
5.4.2. Tegemoetkoming in materiële schade
6. Maatregelen in verband met de explosie in Enschede (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2811M)
6.1. Inleiding
6.2. Administratieve verplichtingen
6.3. Enkele IB/Vpb-aspecten
6.3.1. Eigen woningen
6.3.2. Regeling tegemoetkoming nabestaanden vuurwerkramp Enschede
7. Uitkeringen nieuwjaarsbrand Volendam (voorheen het Besluit van 11 februari 2003, nr. DGB 2003/180M)
7.1. Inleiding
7.2. Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam
7.3. Regeling tegemoetkoming in schade in verband met functionele invaliditeit
8. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht