Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2007.

Artikel 3.2 Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

Uitgebreide informatie
3.2. Van belang zijnde fondsen
Dit besluit heeft betrekking op:
het Duitse fonds ‘Herinnering, Verantwoordelijkheid en Toekomst’. De regering van de Bondsrepubliek Duitsland heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) te Genève belast met de uitvoering van de schadeloosstellingen aan voormalige dwangarbeiders die niet uit Oost-Europese landen afkomstig zijn. De IOM is een intergouvernementele organisatie met vestigingen over de hele wereld, waaronder Nederland. Voor de afwikkeling van de aanvragen van de Nederlandse voormalig dwangarbeiders heeft de IOM het ‘Project Duitse Compensatie Dwangarbeid’ te Apeldoorn in het leven geroepen;
het Oostenrijkse fonds ‘Verzoening, Vrede en Samenwerking’. Om de aanvragen in Nederland in goede banen te leiden is het ‘Project Oostenrijkse Compensatie Dwangarbeid’ te Apeldoorn in het leven geroepen dat voor de Nederlandse betrokkenen en uitkeringsgerechtigden als eerste aanspreekpunt fungeert;
het ‘Nationale Fonds van de Republiek Oostenrijk voor Slachtoffers van het Nationaal-socialisme’;
het ‘Volkswagen AG – Humanitair Fonds’;
het ‘Siemens Humanitair Hulp Fonds’.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Fiscale kwalificatie uitkeringen vervolgingsslachtoffers (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2441M)
2.1. Inleiding
2.2. Fiscale gevolgen
3. Fiscale kwalificatie van schadeloosstellingen uit Duitse en Oostenrijkse compensatiefondsen aan slachtoffers van het nationaal-socialistische bewind (voorheen het Besluit van 26 juli 2002, nr. DGB2002/4037M)
3.1. Inleiding
3.2. Van belang zijnde fondsen
3.3. Fiscale gevolgen
4. Eenmalige financiële compensatieregelingen voor militairen (voorheen het Besluit van 19 november 2001, nr. CPP2001/2137M)
5. Financiële tegemoetkoming aan asbestslachtoffers (voorheen het Besluit van 5 december 2001, nr. CPP2001/2145M)
5.1. Inleiding
5.2. Toelichting financiële maatregelen asbestslachtoffers
5.2.1. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
5.2.2. Instituut Asbestslachtoffers
5.3. Schenkings- en successierecht
5.4. Loon- en inkomstenbelasting
5.4.1. Tegemoetkoming in immateriële schade
5.4.2. Tegemoetkoming in materiële schade
6. Maatregelen in verband met de explosie in Enschede (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2811M)
6.1. Inleiding
6.2. Administratieve verplichtingen
6.3. Enkele IB/Vpb-aspecten
6.3.1. Eigen woningen
6.3.2. Regeling tegemoetkoming nabestaanden vuurwerkramp Enschede
7. Uitkeringen nieuwjaarsbrand Volendam (voorheen het Besluit van 11 februari 2003, nr. DGB 2003/180M)
7.1. Inleiding
7.2. Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam
7.3. Regeling tegemoetkoming in schade in verband met functionele invaliditeit
8. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht