Let op. Deze wet is vervallen op 23 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 22 februari 2007.

Artikel 7.2 Inkomstenbelasting, diverse tegemoetkomingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

Uitgebreide informatie
7.2. Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam
Op grond van deze regeling wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt in medische kosten en in kosten voor het dagelijks leven die voortvloeien uit lichamelijk of psychisch letsel. Het letsel moet door de ramp zijn veroorzaakt en de kosten dienen op medische indicatie te zijn gemaakt. De regeling geldt alleen voor kosten die niet via een andere regeling voor tegemoetkoming in aanmerking (kunnen) komen.
De regeling is bedoeld voor slachtoffers die nog in leven zijn en hun naasten en voor naasten van overleden slachtoffers en betreft kosten die tussen 1 januari 2002 en 1 januari 2007 zijn of worden gemaakt. De uitkering vindt plaats op basis van door de slachtoffers werkelijk gemaakte kosten.
De uitkeringen op grond van deze regeling zijn voor de inkomstenbelasting niet belastbaar in box 1. Voor zover de kosten waarop de vergoeding betrekking heeft kwalificeren als buitengewone uitgaven, staat de vergoeding in zoverre aan aftrek in de weg (geen drukkende kosten voor zover recht bestaat op vergoeding).
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Fiscale kwalificatie uitkeringen vervolgingsslachtoffers (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2441M)
2.1. Inleiding
2.2. Fiscale gevolgen
3. Fiscale kwalificatie van schadeloosstellingen uit Duitse en Oostenrijkse compensatiefondsen aan slachtoffers van het nationaal-socialistische bewind (voorheen het Besluit van 26 juli 2002, nr. DGB2002/4037M)
3.1. Inleiding
3.2. Van belang zijnde fondsen
3.3. Fiscale gevolgen
4. Eenmalige financiële compensatieregelingen voor militairen (voorheen het Besluit van 19 november 2001, nr. CPP2001/2137M)
5. Financiële tegemoetkoming aan asbestslachtoffers (voorheen het Besluit van 5 december 2001, nr. CPP2001/2145M)
5.1. Inleiding
5.2. Toelichting financiële maatregelen asbestslachtoffers
5.2.1. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
5.2.2. Instituut Asbestslachtoffers
5.3. Schenkings- en successierecht
5.4. Loon- en inkomstenbelasting
5.4.1. Tegemoetkoming in immateriële schade
5.4.2. Tegemoetkoming in materiële schade
6. Maatregelen in verband met de explosie in Enschede (voorheen het Besluit van 30 mei 2002, nr. DGB2002/2811M)
6.1. Inleiding
6.2. Administratieve verplichtingen
6.3. Enkele IB/Vpb-aspecten
6.3.1. Eigen woningen
6.3.2. Regeling tegemoetkoming nabestaanden vuurwerkramp Enschede
7. Uitkeringen nieuwjaarsbrand Volendam (voorheen het Besluit van 11 februari 2003, nr. DGB 2003/180M)
7.1. Inleiding
7.2. Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam
7.3. Regeling tegemoetkoming in schade in verband met functionele invaliditeit
8. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht