Let op. Deze wet is vervallen op 26 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 september 2008.

Artikel 1.2 Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling

Uitgebreide informatie
1.2. Erfpacht of ondererfpacht
Een woning die de belastingplichtige economisch toebehoort maar die is gebouwd op grond die in erfpacht is uitgegeven, komt in aanmerking voor de eigenwoningregeling. Wanneer niet op de grond, maar op het pand een recht van erfpacht is gevestigd is er in wezen sprake van een gehuurde woning. In dat geval kan de eigenwoningregeling niet toegepast worden. Als de canon op de opstal eeuwigdurend is afgekocht, is voor de eigenwoningregeling sprake van economische eigendom van de opstal en de grond. Een woning die krachtens een recht van opstal op die grond het eigendom van de belastingplichtige is, komt in aanmerking voor de eigenwoningregeling.
Inhoudsopgave
Inleiding
Voorgaande besluiten
1. De eigenwoningregeling algemeen
1.1. Economische eigendom
1.2. Erfpacht of ondererfpacht
1.2.1. Alleen zakelijke rechten
1.2.2. Erfpacht op ondergrond en woning, toch een eigen woning?
1.2.3. Erfpachtsbepalingen als zekerheidstelling
1.3. Belang bij de waarde-ontwikkeling
1.3.1. Tijdelijk geen belang bij de waarde-ontwikkeling bij verkoop in verband met verhuizing
1.4. Kosten van groot onderhoud niet aftrekbaar
2. (vrucht)gebruik verkregen krachtens erfrecht
2.1. Persoonlijke gebruiksrechten
2.2. Begrip ‘krachtens erfrecht’
2.3. Toepassing eigenwoningregeling in afwachting afwikkeling nalatenschap. Overgangsregeling
2.4. Overgangsregeling voor oude vruchtgebruiken van vóór 2001 die nog niet zijn gevestigd
2.5. Zaaksvervanging
2.6. Gevolgen van in het verleden aan de kinderen overgedragen blote eigendom van de woning
2.7. Samenwoning blote eigenaar (kind) en vruchtgebruiker (ouder) en keuze voor fiscaal partnerschap
2.8. Eigenwoningregeling bij erfgenamen
3. Verhuisregelingen
3.1. Woning te koop of in aanbouw in het buitenland
3.2. De tweejaarsperiode
4. Echtscheiding
4.1. Verkoop van de woning die na de echtscheiding enige tijd diende tot hoofdverblijf van de ex-partner
4.2. Verhuur aan ex-partner
5. Awbz-regeling. opname partner in een awbz-instelling
6. Uitzendregeling
6.1. Tijdelijke uitzending en verhuur aan derden
6.2. Eenjaarsbewoningseis
6.3. Relatie tot (kamer)verhuur
6.4. De woning wordt gebruikt tijdens de vakantie
7. Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht