Let op. Deze wet is vervallen op 26 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 25 september 2008.

Artikel 6.1 Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling

Uitgebreide informatie
6.1. Tijdelijke uitzending en verhuur aan derden
De eigenwoningregeling blijft niet van toepassing als de woning tijdens de tijdelijke uitzending (naar het buitenland) aan derden wordt verhuurd. Bij een tijdelijke uitzending in de zin artikel 3.111, zesde lid, van de Wet IB 2001, wordt het hoofdverblijf verplaatst. Bij verhuur is geen sprake meer van een eigen woning (artikel 3.111, zesde lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001). De tijdelijkeverhuurregeling van artikel 3.111, zevende lid, van de Wet IB 2001 geldt ook niet. De tijdelijkeverhuurregeling is namelijk alleen van toepassing wanneer het hoofdverblijf niet wordt verplaatst, zoals bij vakanties en kortstondig verblijf in het buitenland. De tijdelijkeverhuurregeling is niet van toepassing als tijdens de uitzending een andere woning het hoofdverblijf is.
Inhoudsopgave
Inleiding
Voorgaande besluiten
1. De eigenwoningregeling algemeen
1.1. Economische eigendom
1.2. Erfpacht of ondererfpacht
1.2.1. Alleen zakelijke rechten
1.2.2. Erfpacht op ondergrond en woning, toch een eigen woning?
1.2.3. Erfpachtsbepalingen als zekerheidstelling
1.3. Belang bij de waarde-ontwikkeling
1.3.1. Tijdelijk geen belang bij de waarde-ontwikkeling bij verkoop in verband met verhuizing
1.4. Kosten van groot onderhoud niet aftrekbaar
2. (vrucht)gebruik verkregen krachtens erfrecht
2.1. Persoonlijke gebruiksrechten
2.2. Begrip ‘krachtens erfrecht’
2.3. Toepassing eigenwoningregeling in afwachting afwikkeling nalatenschap. Overgangsregeling
2.4. Overgangsregeling voor oude vruchtgebruiken van vóór 2001 die nog niet zijn gevestigd
2.5. Zaaksvervanging
2.6. Gevolgen van in het verleden aan de kinderen overgedragen blote eigendom van de woning
2.7. Samenwoning blote eigenaar (kind) en vruchtgebruiker (ouder) en keuze voor fiscaal partnerschap
2.8. Eigenwoningregeling bij erfgenamen
3. Verhuisregelingen
3.1. Woning te koop of in aanbouw in het buitenland
3.2. De tweejaarsperiode
4. Echtscheiding
4.1. Verkoop van de woning die na de echtscheiding enige tijd diende tot hoofdverblijf van de ex-partner
4.2. Verhuur aan ex-partner
5. Awbz-regeling. opname partner in een awbz-instelling
6. Uitzendregeling
6.1. Tijdelijke uitzending en verhuur aan derden
6.2. Eenjaarsbewoningseis
6.3. Relatie tot (kamer)verhuur
6.4. De woning wordt gebruikt tijdens de vakantie
7. Inwerkingtreding; intrekken (onderdelen van) voorgaande besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht