Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2011.

Artikel 1 Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting, bestrijding en ontmanteling van structuren met afgezonderd particulier vermogen

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
Een aantal belastingplichtigen heeft de afgelopen jaren getracht de belastingheffing over vermogen te voorkomen door ingewikkelde structuren met onduidelijke buitenlandse rechtsfiguren. De Belastingdienst is er veel aan gelegen dergelijke structuren tegen te gaan, waarbij ook wordt gekeken naar de fiscale gevolgen van het ontmantelen ervan. Voor belastingplichtigen die zich vóór 1 december 2011 melden, zal een totaaloplossing worden gezocht waarbij, gebaseerd op art. 4:81 Algemene wet bestuursrecht, voor zover nodig wordt goedgekeurd dat de inkeerregeling van toepassing is.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Opgezette en ontmantelde structuren met zwevend vermogen
2.1. Opgezette structuren
2.2. Ontmanteling opgezette structuren
3. Bestrijding
4. Melding en totaaloplossing
Goedkeuring
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht