Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2011.

Artikel 2.2 Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting, bestrijding en ontmanteling van structuren met afgezonderd particulier vermogen

Uitgebreide informatie
2.2. Ontmanteling opgezette structuren
De per 1 januari 2010 ingevoerde fiscale toerekening van een apv heeft veel belastingplichtigen ertoe gebracht structuren met een apv te ontmantelen. Hierbij zijn doorgaans vermogensbestanddelen uitgekeerd aan de insteller of zijn naaste verwanten.
In het kader van de ontmanteling komt het voor dat aanmerkelijkbelangaandelen door de insteller zijn gekocht van het apv, waarna het apv het verkregen vermogen uitkeert. Sommige belastingplichtigen stellen zich op het standpunt dat deze aandelen een verkrijgingsprijs hebben die gelijk is aan de (terug)koopprijs. Wat betreft de uitkeringen die vóór 1 januari 2010 zijn gedaan, meent een aantal begiftigden dat sprake is van een onbelaste schenking omdat deze schenking afkomstig is van een in het buitenland gevestigde schenker.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Opgezette en ontmantelde structuren met zwevend vermogen
2.1. Opgezette structuren
2.2. Ontmanteling opgezette structuren
3. Bestrijding
4. Melding en totaaloplossing
Goedkeuring
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht