Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2011.

Artikel 5 Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting, bestrijding en ontmanteling van structuren met afgezonderd particulier vermogen

Uitgebreide informatie
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening. Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2011.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 10 augustus 2011
De 1
Artikelen 2.14a en 10a.7 van de Wet IB 2001, artikelen 16, 17, 17a en 26a van de Successiewet 1956, artikel 8, vijftiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 4, achtste lid, onderdeel c, van de Wet op de dividendbelasting 1965 en artikel 23a van de Invorderingswet 1990.
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Opgezette en ontmantelde structuren met zwevend vermogen
2.1. Opgezette structuren
2.2. Ontmanteling opgezette structuren
3. Bestrijding
4. Melding en totaaloplossing
Goedkeuring
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht