Let op. Deze wet is vervallen op 4 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op 3 januari 2008.

Artikel 4 Inkomstenbelasting, vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Uitgebreide informatie
4. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit.
De volgende besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken:
het besluit van 29 juni 2001, nr. RTB2001/1725M;
het besluit van 1 juli 2002, nr. CPP2002/678M;
het besluit van 10 december 2002, nr. CPP2002/3518M;
het besluit van 19 december 2002, nr. CPP2002/3166M;
het besluit van 20 december 2002, nr. CPP2002/3011M;
het besluit van 7 januari 2003, nr. CPP2002/3196M;
het besluit van 18 juni 2003, nr. CPP2003/1571M;
het besluit van 15 juli 2003, nr. CPP2003/1636M;
het besluit van 5 augustus 2003, nr. CPP2003/1830M;
het besluit van 10 september 2003, nr. CPP2003/1529M;
het besluit van 17 september 2003, nr. CPP2003/2190M;
het besluit van 25 september 2003, nr. CPP2003/2278M;
het besluit van 10 oktober 2003, nr. CPP 2003/2192M;
het besluit van 15 oktober 2003, nr. CPP2003/1324M;
het besluit van 23 oktober 2003, nr. CPP2003/1527M;
het besluit van 27 oktober 2003, nr. CPP2003/2148M:
het besluit van 24 november 2003, nr. CPP2003/1599M;
het besluit van 17 juni 2004, nr. CPP2004/821M;
het besluit van 10 november 2004, nr. CPP2004/1545M;
het besluit van 22 september 2004, nr. CPP2004/1376M.
De verzamelbesluiten van 25 augustus 2000, nr. CPP2000/1313M, van 13 februari 2001, nr. CPP2000/3210M en van 30 november 2001, nr. CPP2001/3035M zullen worden ingetrokken nadat ook de vragen en antwoorden op andere terreinen zijn verwerkt.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling
2.1. Referentieperiodes; wijze van berekenen
Vraag
Antwoord
2.2. Keuze voor partnerschap in jaar van huwelijk
Vraag
Antwoord
2.3. Partnerregeling; minderjarige moeder en partnerschap
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
2.4. Partnerregeling; vereiste inschrijving op woonadres niet mogelijk
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
2.5. Partnerregeling; gewezen partner in de zin van de Wet IB 2001
Vraag
Antwoord
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
2.6. Partnerregeling ongehuwd samenlevenden; herzien gemaakte keuze
Vraag
Antwoord
2.7. Partnerregeling ongehuwd samenlevenden; alsnog maken keuze
Vraag
Antwoord
2.8. Keuze voljaarpartnerschap; herziening keuze door beide partners?
Vraag
Antwoord
2.9. Keuze voljaarpartnerschap; keuze na indienen aangifte?
Vraag
Antwoord
2.10. Toerekening partners; twee partners in een kalenderjaar
Vraag
Antwoord
2.11. Toerekening partners; berekening rendementsgrondslag bij overlijden een van de partners in een kalenderjaar
Vraag
Antwoord
2.12. Toerekening partners; persoonsgebonden aftrek
Vraag
Antwoord
2.13. Toerekening partners; terugkomen op een bij aangifte gemaakte verdeling na onherroepelijk vaststaan aanslag
Vraag
Antwoord
2.14. Toerekening partners in emigratie- of immigratiejaar
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
2.15. Toerekening partners; verrekening dividendbelasting
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
2.16. Toerekening partners; verrekening buitenlandse (bron)belasting
Vraag
Antwoord
3. Vragen en antwoorden over heffingskortingen
3.1. Heffingskortingen voor kinderen; vereiste inschrijving op woonadres niet mogelijk
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
3.2. Kinderkorting; geboorte kind in kalenderjaar
Vraag
Antwoord
3.3. Kinderkorting; deeljaarpartnerschap langer dan zes maanden en inkomenseis
Vraag
Antwoord
3.4. Kinderkorting; deeljaarpartnerschap korter dan zes maanden en inkomenseis
Vraag
Antwoord
3.5. Kinderkorting; overlijden partner en inkomenseis
Vraag
Antwoord
3.6. Kinderkorting bij ongehuwd samenlevenden die niet kiezen voor partnerschap
Vraag
Antwoord
3.7. Kinderkorting; partner en kind wonen in Marokko
Vraag
Antwoord
3.8. Recht op heffingskortingen; asielzoekers
Vraag
Antwoord
3.9. Berekening verhoging maximum heffingskorting in jaar van echtscheiding
Vraag
Antwoord
3.10. Heffingskorting; verrekening heffingskorting inkomstenbelasting met premie volksverzekeringen
Vraag
Antwoord
Goedkeuring
4. Inwerkingtreding en intrekking besluiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht