Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2013.

Artikel 1 Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, afschrijving op zeeschepen, participaties in zeescheepvaart-cv's

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
De Europese Commissie staat bepaalde steunmaatregelen toe voor internationale zeevervoeractiviteiten, dat wil zeggen vervoer van personen en goederen over zee in het internationale verkeer. In bepaalde gevallen gelden zij ook voor slepen en bagger-/zandzuigwerkzaamheden (Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer, Publicatieblad EU, 17 januari 2004, 2004/C 13/03). Nederland heeft hieraan onder meer invulling gegeven door de mogelijkheid de winst uit zeescheepvaart forfaitair te bepalen aan de hand van de tonnage. Als niet geopteerd is voor de tonnageregeling, bestaat de mogelijkheid investeringen in zeeschepen versneld af te schrijven. Dit besluit geeft daarvoor beleidskaders. Gelet op de in de praktijk levende behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor deelnemers in een zeescheepvaart-cv, is in dit besluit tevens de centrale behandeling door de Belastingdienst van zeescheepvaart-cv’s geregeld.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Definities
3. Winst uit zeescheepvaart; toepassing normale wettelijke regels voor de winstbepaling
3.1. Afschrijving op zeeschepen algemeen
3.2. Degressieve afschrijving
3.2.1. Goedkeuring degressieve afschrijving op nieuwe en jonge gebruikte zeeschepen
3.2.2. Overige situaties
3.3. Investeringsaftrek; ter beschikking stellen
4. Participaties in zeescheepvaart-cv’s
4.1. Eén of meer ondernemingen
4.2. Centrale uitvoering
5. Ingetrokken besluiten
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht