Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2013.

Artikel 2 Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, afschrijving op zeeschepen, participaties in zeescheepvaart-cv's

Uitgebreide informatie
2. Definities
Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:
b. nieuw zeeschip: een zeeschip dat door de koper voor het eerst in gebruik wordt gesteld;
c. Vamil: willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31 Wet IB 2001;
d. winst uit zeescheepvaart: winst als bedoeld in artikel 3.22, vierde lid, van de Wet IB 2001.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Definities
3. Winst uit zeescheepvaart; toepassing normale wettelijke regels voor de winstbepaling
3.1. Afschrijving op zeeschepen algemeen
3.2. Degressieve afschrijving
3.2.1. Goedkeuring degressieve afschrijving op nieuwe en jonge gebruikte zeeschepen
3.2.2. Overige situaties
3.3. Investeringsaftrek; ter beschikking stellen
4. Participaties in zeescheepvaart-cv’s
4.1. Eén of meer ondernemingen
4.2. Centrale uitvoering
5. Ingetrokken besluiten
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht