Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2013.

Artikel 3.2 Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, afschrijving op zeeschepen, participaties in zeescheepvaart-cv's

Uitgebreide informatie
3.2. Degressieve afschrijving
Op bedrijfsmiddelen kan degressief worden afgeschreven als aannemelijk is dat sprake is van in de tijd afnemende nutsprestaties (HR 31 augustus 1998, nr. 33.470). De bewijslast hiervoor rust op belanghebbende.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Definities
3. Winst uit zeescheepvaart; toepassing normale wettelijke regels voor de winstbepaling
3.1. Afschrijving op zeeschepen algemeen
3.2. Degressieve afschrijving
3.2.1. Goedkeuring degressieve afschrijving op nieuwe en jonge gebruikte zeeschepen
3.2.2. Overige situaties
3.3. Investeringsaftrek; ter beschikking stellen
4. Participaties in zeescheepvaart-cv’s
4.1. Eén of meer ondernemingen
4.2. Centrale uitvoering
5. Ingetrokken besluiten
6. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht