2.
Voor de toepassing van het eerste lid geldt voorts dat:
a. toekenning van de non-activiteitswedde plaatsvindt op de voet van het bepaalde in de artikelen 4, tweede tot en met vijfde lid, en 5 van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Salaris
+ Hoofdstuk 3. Overige bezoldiging
+ Hoofdstuk 4. Bezoldiging tijdens ziekte
- Hoofdstuk 5. Bezoldiging tijdens bijzondere situaties
+ Hoofdstuk 6. Overige inkomsten
+ Hoofdstuk 7
+ Hoofdstuk 8. Verschuldigde bedragen
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht