2
De raad heeft tot taak de Minister van Defensie op verzoek of eigener beweging van advies te dienen over vraagstukken inzake de defensie, in het bijzonder over tactische en strategische aangelegenheden, het materiaal alsmede over technische, organisatorische en financiƫle problemen.
De raad dient, indien bij zich bezighoudt met de buitenlands-politieke aspecten van de defensie, ter wille van een doelmatige werkverdeling via de Minister van Defensie contact te onderhouden met overeenkomstige commissies en instituten welke de Minister van Buitenlandse Zaken ter zake adviseren. Voorts dient de raad indien hij zich begeeft op het beleidsterrein van andere ministers en daarover overleg wil voeren, dit voornemen kenbaar te maken aan de Minister van Defensie, Deze pleegt alsdan overleg met de betrokken minister.
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht