Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.

Artikel 3 lid 1 Instellingsbesluit Bedrijfschap Slagersbedrijf

Uitgebreide informatie
1.
Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de volgende onderwerpen:
a. de berekening van de aanbodprijs in verband met de kosten van de onderneming;
b. het aanbieden of verstrekken van geschenken, in de vorm van goederen of diensten;
c. het geven van kortingen, welke niet uitsluitend verband houden met de jegens de afnemers verschuldigde prestatie;
d. de aanduiding van ten verkoop aangeboden vlees en vleeswaren;
e. de administratie van ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
f. de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden;
g. de vakopleiding;
h. de registratie van de ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld en van de in die ondernemingen werkzame personen;
i. het verstrekken van de voor de vervulling van de taak van het bedrijfschap nodige gegevens;
j. de inzage van boeken en bescheiden en de bezichtiging en opneming van bedrijfsmiddelen en voorraden van ondernemingen, voor zover nodig in verband met het toezicht op de naleving van de verordeningen van het bedrijfschap.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht