Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 b Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid

Uitgebreide informatie
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
b. betrokkene: de ambtenaar in de zin van het Algemeen Rijksambtenarenreglement , het Besluit algemene rechtspositie politie , het Besluit rechtspositie vrijwillige politie , het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie , het Algemeen Militair Ambtenarenreglement , het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken of degene die anders dan op basis van een aanstelling werkzaam is onder het bevoegd gezag en op wie het bevoegd gezag de desbetreffende regeling met betrekking tot het melden van een vermoeden van een misstand van overeenkomstige toepassing heeft verklaard;
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instelling en taken
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Secretariaat
Artikel 5. Besluitvorming
Artikel 6. Melding
Artikel 7. Ontvangstbevestiging
Artikel 8. Ontvankelijkheid
Artikel 9. Onderzoek en informatieplicht
Artikel 10. Advies
Artikel 11. Jaarverslag
Artikel 12. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht