Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 10 Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid

Uitgebreide informatie
1.
Indien de melding ontvankelijk is, adviseert de commissie het bevoegd gezag binnen drie maanden na ontvangst daarvan. De commissie kan het uitbrengen van het advies verdagen met een nader te bepalen termijn. Zij stelt de betrokkene en het bevoegd gezag daarvan schriftelijk gemotiveerd op de hoogte.
2.
De commissie zendt de betrokkene een afschrift van het advies met inachtneming van het mogelijk vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte inlichtingen.
3.
Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het mogelijk vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte inlichtingen openbaar gemaakt, tenzij zwaarwegende redenen aan openbaarmaking in de weg staan. Openbaarmaking geschiedt in ieder geval door publicatie in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instelling en taken
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Secretariaat
Artikel 5. Besluitvorming
Artikel 6. Melding
Artikel 7. Ontvangstbevestiging
Artikel 8. Ontvankelijkheid
Artikel 9. Onderzoek en informatieplicht
Artikel 10. Advies
Artikel 11. Jaarverslag
Artikel 12. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht