Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 9 Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid

Uitgebreide informatie
1.
De commissie stelt een onderzoek in naar de vermoede misstand. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de desbetreffende organisatie.
2.
De commissie informeert de persoon of de personen op wie de vermoede misstand betrekking heeft, dat een melding is gedaan, tenzij dit het onderzoeksbelang kan schaden.
3.
De commissie kan bij het bevoegd gezag alle inlichtingen inwinnen die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd gezag verschaft de commissie de gevraagde inlichtingen.
4.
Wanneer bepaalde door het bevoegd gezag verstrekte inlichtingen vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de commissie dienen te blijven, wordt dit aan de commissie meegedeeld. De commissie behandelt deze inlichtingen overeenkomstig de daarvoor geldende regels.
5.
De commissie kan het onderzoek opdragen aan één van haar leden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instelling en taken
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Secretariaat
Artikel 5. Besluitvorming
Artikel 6. Melding
Artikel 7. Ontvangstbevestiging
Artikel 8. Ontvankelijkheid
Artikel 9. Onderzoek en informatieplicht
Artikel 10. Advies
Artikel 11. Jaarverslag
Artikel 12. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht