Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

Uitgebreide informatie
1.
Het hoofdbedrijfschap heeft sectorcommissies voor aangelegenheden op het gebied van:
a. het schilders- en afwerkingsbedrijf;
b. het stukadoors-, afbouw-, terrazzo- en vloerenbedrijf.
2.
De leden van de commissies worden benoemd door door de raad aan te wijzen organisaties van ondernemers en van werknemers.Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking naar het oordeel van de raad representatieve organisaties van ondernemers en werknemers.
3.
De organisaties van ondernemers en van werknemers die leden van de sectorcommissies benoemen, zijn bevoegd voor elk lid dat zij benoemen tevens een plaatsvervanger aan te wijzen.
4.
De zittingsperiode van de leden van de sectorcommissies valt samen met die van de leden van het bestuur.
5.
De voorzitter van een sectorcommissie wordt door het bestuur op voordracht van de sectorcommissie benoemd en komt uit de kring van ondernemers. Een commissie benoemt een plaatsvervangend voorzitter uit het midden van de door de organisaties van werknemers benoemde leden.
6.
De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de sectorcommissies zijn tevens lid van het bestuur.
7.
De sectorcommissies dienen elk voor haar werkgebied het bestuur van advies.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I: Instelling hoofdbedrijfschap
- HOOFDSTUK II: OPHEFFING BEDRIJFSLICHAMEN
- HOOFDSTUK III: SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht