Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2002. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2002.

Instellingsbesluit Raad van advies kilometerheffing

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 augustus 2001, houdende instelling van de Raad van advies kilometerheffing
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2001, nr. CDJZ/WBI/2001–781, Centrale Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Raad van advies kilometerheffing, hierna te noemen: de Raad.
Artikel 2
De Raad heeft tot taak te adviseren over de invoering van de kilometerheffing.
Artikel 3
De Raad bestaat uit ten hoogste acht leden.
Artikel 4
De archiefbescheiden van de Raad worden na opheffing van de Raad, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 15 juli 2005.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Raad van advies kilometerheffing.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 augustus 2001
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Minister van Financiën,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven vierde september 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht